انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

آیا می دانستید : وجود پوشش گیاهی به منزله ذخیره آب در کوهستان و منابع زیرزمینی منطقه بوده و از این طریق طبیعتی با نشاط و زیبا خواهیم داشت.

گزارش کارگاه نشست تخصصی برنامه اقدام و عمل سمندر کوهستانی کوردستان در استان کردستان.

سمندر کوهستانی کردستان (دریوگین)
به نام علمی: neurergus derjugini nesterov, 1916 و نام محلی: کانی بووک، بووکە باران، بارامیلە، مارخاتوونە کە پراکنش ان در کوهستانهای زاگرس در ایران و عراق است و تاکنون تنها از شمال غربی استان کرمانشاه، غرب استان کردستان و غرب تا جنوب استان اذربایجان غربی شناسایی شده است.


مهمترین عوامل تهدید سمندر کوهستانی کردستان:

١.تغییر در نحوه بهربرداری منابع اب

٢.تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه ها

٣.انواع بیماریهای انگلی و قارچی

۴.الودگی منابع ابی به وسیله سموم و شوینده های شیمیایی

۵.احداث بی رویه سدها

۶.اتش سوزی جنگلها و مراتع میباشد.

این گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت(iucn red list) در رده حفاظتی در استانه انقراض (CR)قرار دارد.
یعنی در صورت ادامه تخریب زیستگاه و تغییر کاربری منابع اب، در اینده ای نزدیک، این سمندر در طبیعت منقرض خواهد شد.

نشست تخصصی با معرفی برنامه اقدام و عمل مدیریت گونه ها توسط معاونت فنی شروع به کار خود کرد.

در ادامه دکتر نبی احسنی و دکتر فیضی ضمن معرفی و شناخت گونه دوزیستان در ایران با نقطه زیستگاهی استان کردستان از وضعیت رو به انقراض سمندر کردستانی و سمندر اتشین سخن به میان اوردند.

ر ادامه این نشست تخصصی که “انجمن پاژین بانه” تنها انجمن حاضر در این نشست تخصصی بود, با تشکیل کار گروه های کاری و تشکیل کار گروه استانی به روند خود ادامه داد، که در این بخش کلیه حاضرین حضور داشتند و عواملی که سمندر کردستانی را مورد تهدید قرار میدهند را شناسایی کردند، که میتوان به تخریب زیستگاه، احداث سدها ، تکه تکه کردن زیستگاه، اتش سوزیها و الودگی اب ها اشاره کرد.

بعدازظهر حاضرین این نشست تخصصی را با بررسی وضعیت موجود و فعالیتها ی صورت گرفته در زمینه حفاظت و ژینایی سمندر اتشین و خال زرد کردستانی شروع کردند.

در این قسمت برنامه از مقالات و پایان نامه ها و اقدام های عملی انجام در سطح استان کردستان و کرمانشاه نام برده شد که به نسبت میزان تهدید این گونه رو به انقراض در سطح بسیار پایینی اقدام علمی و عملی انجام شده است تا جایی که در یکی از موارد به دلیل احداث معدن طلای سقز زیستگاه سمندر که در پایین دست این معدن بوده جابه جا شده است و این زنگ خطری است برای انقراض این گونه رو به نابودی در سقز و بنا شد با همکاری موسسه خزنده شناسی پارس و انجمن پاژین_بانه و اداره محیط زیست این شهرستان اقداماتی عملی طی ماه های اینده جهت حفظ سمندر خال زرد کوردستانی انجام پذیرد.

با تعین چشم انداز و هدف غایی و اهداف راهبردی با ارائه راهکارها و اولویت بندی اقدامات، عمل گونه، نظارت و پایش بر انجام فعالیتها به کار تخصصی خود ادامه دادند و در پایان با ارائه نتایج گروه ها نشست تخصصی برنامه اقدام و عمل سمندر اتشین و خال زرد کردستانی به کار خود پایان داد.

تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

نوشته شده توسط چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ 2,462 بازدید
دسته : اخبار
http://www.pajinngo.ir/?p=9951