انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

آیا می دانستید : وجود پوشش گیاهی به منزله ذخیره آب در کوهستان و منابع زیرزمینی منطقه بوده و از این طریق طبیعتی با نشاط و زیبا خواهیم داشت.

اساسنامه

باسمه‌ تعالی

 اساسنامه‌ انجمن پارێزه‌رانی ژینگه ( پاژین )

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده ۱ : 

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن پاریزه‏ رانی ژینگه است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” انجمن ” نامیده می شود .

ماده ۲:

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیر انتفاعی ، غیردولتی بوده و در موضوع حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳ :

محدوده فعالیت انجمن در سطح استان کردستان است.

ماده ۴:

محل : مرکز اصلی انجمن دراستان : کردستان – شهرستان بانه به نشانی : خیابان صلاح الدین ایوبی ، زیر دانشگاه پیام نور واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۵:

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶:

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۷:

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که از سوی هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است .

ماده ۸

هیئت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌ اند و بعداز تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت .

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از :

الف : کلیات

۱- آموزش عمومی در جهت بالابردن سطح فرهنگ زیست محیطی.

۲- اشاعه فرهنگ در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ و بهبود محیط زیست طبیعی منطقه‌ .

۳- همکاری و همفکری با ارگان‌ها ، انجمن‌ها و سایر موسسات علمی تخصصی اعم از دولتی ، غیر دولتی و بین‌المللی مرتبط با اهداف محیط زیست.

۴- تحقیق و مطالعه‌ در بخش‌های منابع طبیعی و محیط زیست و ارائه‌ راهکارهای جدید.

ب : روش اجرای هدف

۱-   آموزش عمومی مردم با استفاده‌ از روش‌های مختلف آموزشی.

۲-   ارائه راهکارهای نوین در به‌ حساب آوردن مسائل زیست محیطی در کارهای عمرانی و صنعتی.

۳-   انتشار گاهنامه‌ به‌ نام ژینگه‌ که‌ حاوی اخبار زیست محیطی، مقالات تحقیقی،پیشنهادات و انتقادات می‌باشد.

۴-   تبلیغ در جهت الگوی صحیح مصرف و تولیدات سازگار با محیط زیست در جامعه‌.

۵-   مشارکت در حفظ ، ایجاد و توسعه‌ پارک‌های ملی ، مناطق حفاظت شده‌ ، پناهگاه‌های حیات وحش ، آثار طبیعی و فضای سبز.

۶-   شناسایی و کشف مراکز آلوده‌ کننده‌ محیط زیست و انعکاس آن به‌ مسئولین ذیربط .

۷-   تلاش در جهت انس گرفتن جوانان با طبیعت در قالب طرح‌ هایی جهت کاستن فشارهای روحی و روانی آنان.

ماده ۱۰

شرایط عضویت :

۱-   برنامه ها و قوانین انجمن را بپذیرد.

۲-   مطالعه کتابهای پیشنهادی یا گذراندن کلاس آموزشی مقدماتی نزد کمیسیون آموزش .

۳-   عضویت اعضای انجمن برای تمامی اتباع بالغ و صالح جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به جنس ، قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی آزاد است.

۴-   قبل از تشکیل اولین شورای مرکزی (هیئت مدیره‌)، هیئت موسس می تواند طبق اساسنامه عضو گیری نماید.

۵-   عضویت اعضاء سایر تشکل های غیر دولتی به شرط قبول مفاد این اساسنامه بلامانع است.

انواع عضویت :

۱-   عضویت رسمی: کسانیکه قول همکاری در رشته مورد علاقه خود را به طور قطع داده اند و فعالانه در هر زمان آماده همکاری هستند. این افراد دارای کارت عضویت خواهند شد و می توانند در رأی گیری ها شرکت کنند.

۲-   عضویت غیررسمی (اعلام هواداری): افراد زیر شانزده سال و کسانی که تنها علاقه نشان داده اند. این افراد دارای کارت هواداری خواهند شد و بالطبع حق شرکت در رأی گیری ها را نخواهند داشت.

فصل دوم : ساختار

ماده ۱۱

ارکان انجمن عبـارتنـد از ۱- مجمـع عمـومـی ۲- هیأت مـدیـره ۳- مدیر عامل ۴- بازرس .

ماده ۱۲

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

۱-   انجام اقدامات اولیه برای تاسیس ؛

۲-   تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛

۳-   انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن .

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد .

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در تیر ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱ – اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل  ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۲: مجمع عمومـــی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیـــره یا بازرس ( ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء – در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید ، تشکیل می گردد.

تبصره ۳ : دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و بادعوت کتبی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی :

۱-   انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) ؛

۲-   استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها) ؛

۳-   تعیین خط مشی کلی انجمن ؛

۴-   بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛

۵-   تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛

۶-   تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛

۷-   عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان؛

۸-   تعیین حق عضویت؛

۹-   تصویب انتشار نشریه.

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱-   با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛

۲-   با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .

تبصره ۱ – اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲ – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :

۱-   تصویب تغییرات اساسنامه ؛

۲-   بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛

۳-   تغییر در میزان سرمایه ؛

۴-   انحلال قبل از موعد ؛

۵-   هرگونه تغییر در ماهیت .

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره۱ : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره ۲ : رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد .

تبصره ۳ : مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده ۱۹

هیات مدیره :

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضوعلی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره ۲– شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره ۳ – دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۵ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضوعلی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرســی به هر دلیل کمتر از تعداداعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده ۲۱

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۱ بار تشکیل می‌گردد بنابه ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدوداختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهدرسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲- مدیر عامل نمی توانددر عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.

تبصره ۳- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره ۴- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایراعضا هیات مدیره تعریف نماید .

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هرشخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره وبازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامـــه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تاییدمرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ،هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف واساسنامه را دارا می باشد.

تبصره۲ -هیات مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری انجمن تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

انجمن دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی‌البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۶

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .

۱-   کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛

۲-   مدیران و مدیر عامل انجمن ؛

۳-   اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛

۴-   همسر اشخاص مذکور دربند ۲ .

ماده ۲۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

۱-   بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛

۲-   مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛

۳-   گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛

۴-   اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

۵-   سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده ۲۹

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .

 

ماده ۳۰

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاءدارد .

تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند ومدلل باشد.

تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبرخواهد بود .

ماده ۳۱

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

۱-   نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲-   استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛

۳-   نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛

۴-   اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛

۵-   ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۶-   تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

۷-   تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛

۸-   نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛

۹-   پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۲

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود .

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می‌شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

ت) حق عضویت در سازمان.

ماده ۳۴

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره ۱- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد برهزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.

تبصره ۲- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان خرداد ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که ازبدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات دردفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره ۳- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۵

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶

هیآت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۷

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیآت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .

تبصره- هیأت مدیره درحفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

ماده ۳۸

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی ازسازمانهای مردم‌ نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد ، واگذار نماید.

تبصره ۲: تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهدپذیرفت.

تبصره ۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب مینماید .

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدورپروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده ۳۹

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایردستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌ نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ  ۱۳۸۸/۰۸/۱۵ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.