انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

آیا می دانستید : وجود پوشش گیاهی به منزله ذخیره آب در کوهستان و منابع زیرزمینی منطقه بوده و از این طریق طبیعتی با نشاط و زیبا خواهیم داشت.

مدیریت پاژین از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

 

مدیران کمیته های پاژین  از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

۱- کمیته ورزش :        خانم پروین فلاحی                  ۰۹۱۸۸۷۴۹۷۸۸

۲- کمیته اداری :         آقای رحمن سلیمانی                ۰۹۱۸۳۷۵۳۷۲۴

۳- کمیته کلیددار، انبار، نقلیه، تعمیرات:    خانم عظیمه سلیمی:  ۰۹۱۸۶۶۸۳۷۲۴

۴- کمیته مالی:          خانم :نسرین اسراری               ۹۸۹۱۸۶۴۵۴۶۲۸+

۵- کمیته کتابخانه:      خانم آرزو مولایی                   ۰۹۱۸۵۳۴۴۲۵۰

۶- کمیته زباله و پاکسازی:   اقای آرمان فرج پور      ۰۹۱۸۲۸۳۵۹۶۳

۷- کمیته مجله:       بدون مدیر

  ۸- کمیته اطفاء حریق:         آقای حامد اسراری         ۰۹۱۸۳۷۵۶۱۱۹

۹- کمیته جنگلها و مراتع و گیاهان :          مهدی نوروزی  ۰۹۱۸۷۲۳۵۴۸۰

۱۰-  آبهای سطحی و زیرزمینی، سدها، رودخانه و چشمه‪ها:  بدون مدیر

۱۱- کمیته حقوقی و تعقیب جریانات قضایی:          آقای ریبوار محمدپور          ۰۹۱۸۳۷۴۲۵۰۸

۱۲- کمیته خاک، هوا، کشاورزی:           بدون مدیر

۱۳- کمیته انرژی و تکنولوژی پاک:         بدون مدیر

۱۴- کمیته حمایت از جانوران:                آقای صلاح حسین پناه       ۰۹۳۹۳۵۴۳۶۹۴

۱۵- مدیر کمیته آموزش کودکان، دانش‪آموزان و مدارس:     خانم فرمیسک زاهدی    ۰۹۱۲۴۸۶۷۵۴۲

۱۶- کمیته اطلاع رسانی، سایت ، SMS و گروهای مجازی: اقای فواد حسنی ساوان ۰۹۱۸۷۷۴۰۳۱۸

۱۷-کمیته آرشیو طبقه بندی شده کلیه فعالیتها:    بدون مدیر

چارت جدید پاژین

هیات مدیره

۱- نسرین اسراری              خزانه دار و مسئول امور مالی                   دیپلم           ۰۹۱۸۶۴۵۴۶۲۸

۲- فتاح امین زاده               مدیرعامل                                     لیسانس اقتصاد        ۰۹۱۸۷۸۵۲۳۴۷

۳- جلال حسین پور            رئیس هیئت مدیره                           دیپلم                      ۰۹۱۸۳۷۵۶۹۵۲

۴- علی فقیه زاده                 نائب رئیس هیئت مدیره   کارشناسی ارشد میریت اجرایی     ۰۹۱۸۸۷۵۴۹۳۵

۵-نجم الدین عباس زاده          عضو هیئت مدیره                        دیپلم                     ۰۹۱۸۷۱۷۲۳۷۳

صف اعضا علی البدل خالی است

بازرس

۱- سروه  محمدی                   بازرس اصلی                   دیپلم الکترونیک          ۰۹۳۸۰۶۶۶۸۵۴
۲- صلاح الدین حسین پناه          بازرس علی البدل           دیپلم                        ۰۹۱۸۶۵۷۴۶۰۳

  

شاخه های پاژین 

۱-شاخه سیوچ

۲-شاخه ساوان

۳-شاخه زیویه

۴-شاخه شهینان

۵- شاخه بیاندره

۵- شاخه شهر آرمرده

۶- شاخه آلوت