انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

آیا می دانستید : وجود پوشش گیاهی به منزله ذخیره آب در کوهستان و منابع زیرزمینی منطقه بوده و از این طریق طبیعتی با نشاط و زیبا خواهیم داشت.

نظامنامه داخلی انجمن

نظام‏نامه داخلی

 انجمن پارێزەرانی ژینگەی بانە

aks

 ……………………………………………………………………………………………

تعاریف:                                                                                                                       ۳

فصل اول:                    عضویت                                                                                   ۴

        A – انواع عضویت (رسمی ، غیر رسمی)

        B – شرایط عضوگیری

         C – انتخابات

        D – اخطار و اخراج

فصل دوم:                   هیأت مدیره                                                                             ۴

فصل سوم:                   کمیته‏ ها                                                                                   ۵

 1. کمیته زباله و پاکسازی
 2. کمیته جنگلها و مراتع و گیاهان
 3. کمیته حمایت از جانوران
 4. انرژی و تکنولوژی پاک
 5. کمیته کمیته حقوقی
 6. کمیته خاک، هوا کشاورزی
 7. کمیته آبهای سطحی و زیرزمینی، رودختنه‏ها، چشمه‏ها، سدها
 8. کمیته اطفا حریق
 9. کمیته کتابخانه
 10. کمیته مجله
 11. کمیته ورزش
 12. کمیته آموزش کودکان و دانش آموزان و مدارس
 13. کمیته اداری
 14. کمیته مالی
 15. کمیته کلیددار، انبار، نقلیه و تعمیرات
 16. کمیته سایت، اطلاع رسانی، و گروههای مجازی و sms
 17. کمیته آرشیو طبقه بندی شده کلیه فعالیتها

فصل چهارم:                مناقصات

………………………………………………………………………………………………….

تعاریف:

انجمن: سازمانی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیرانتفاعی و مردم نهاد است که در ایران به صورت اختصار “سمن” و در جهان به آن N.G.O گفته می‏شود.

کمیته: انجمن پاژین جهت مدیریت و تقسیم در انجام کارهای خود به کمیته‏هایی تقسیم شده است. هر کمیته از میان اعضای خود فردی را به عنوان هماهنگ کننده یا مسئول برمیگزیند.

واحد: هر کمیته میتواند جهت تقسیم کار میان خود به واحدهایی تقسیم گردد.

نظام‏نامه داخلی:  تشریح چارت تشکیلاتی ، شرح وظایف کمیته‏ها ، حقوق و وظایف اعضا ،  و آنچه در اساسنامه به صورت مستقیم به آن اشاره نشده باشد.

 

فصل اول:                    عضویت

    A – انواع عضویت (A- رسمی و B- غیر رسمی)

ماده ۱ :     عضویت رسمی: کسانیکه حق عضویت خود را می‏پردازند و یا قول همکاری در رشته مورد علاقه خود را به طور قطع داده‏اند و فعالانه در هر زمان آماده همکاری هستند. این افراد دارای کارت عضویت سبز خواهند شد و می‏توانند در رأی‏گیری‏ها شرکت کنند.

ماده ۲ :     عضویت غیررسمی (هوادار): افرادی که تنها علاقه نشان داده‏اند و حق عضویت نمی‏پردازند و نیز افراد زیر ۱۶ سال. این افراد دارای کارت نارنجی (هواداری) خواهند شد و بالطبع حق شرکت در رأی‏گیری‏ها را نخواهند داشت.

     B – شرایط عضوگیری

ماده ۳ :     هر متقاضی عضویت باید فرم عضویت را تکمیل و امضاء نماید و نیز باید دو قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی هر کدام یک برگ را تحویل کمیته اداری دهد.

ماده ۴ :     هر متقاضی عضویت باید کتابهای پیشنهادی کمیته مورد علاقه را مطالعه نماید یا دوره کلاس آموزشی را نزد کمیته بگذراند.

ماده ۵ :     هر فرد باید حق عضویت خود را در مرحله اول از تاریخ عضویت تا پایان همان سال بپردازد. اما در سالهای بعد حق عضویت سالیانه وی از فروردین‏ماه محاسبه می‏گردد.

ماده ۶ :     افراد زیر شانزده سال باید فرم رضایت‏نامه را تکمیل و به امضای والدین خود برسانند.

ماده ۷ :    فردی که به عضویت انجمن درمی‏آید به منزله آن است که هم اساسنامه و هم نظامنامه داخلی را مطالعه کرده و آگاهی کامل از شرایط آن را دارد و در هر صورت برابر اساسنامه و نظامنامه عمل خواهد شد.

       C – انتخابات

ماده ۸ :    ارائه کارت عضویت سبز جهت شرکت در انتخابات الزامی است.

ماده ۹ :    جهت رای دادن در انتخابات انجمن، پرداخت کامل حق عضویت (از ابتدای عضویت) و ارائه تاییدیه آن از کمیته مالی الزامی است.

ماده ۱۰ :  شش ماه سابقه عضویت رسمی قبلی جهت نامزدی در انتخابات هیأت مدیره الزامی است.

D – اخطار و اخراج

ماده ۱۱ :  تذکر و نوشتن ۲ دو اخطار کتبی مربوط به رعایت نکردن مقررات اساسنامه و نظامنامه (به فاصله ۱۵ روز از هم در صورت تکرار) توسط هیات مدیره با نظارت بازرس و اخراج درصورت تکرار به فاصله ۱۵ روز از اخطار دوم.

فصل دوم:                   هیأت مدیره

ماده ۱۲ :  هر عضو هیات مدیره باید در یکی از کمیته‏ها به فعالیت بپردازد.

ماده ۱۳ : تنظیم و عقد قراردادها و مناقصات دولتی و خصوصی. (آموزشی، تحقیقاتی، نظارت و طراحی)

ماده ۱۴ :  تعیین و منصوب نمودن افرادی از اعضا انجمن به مسئولیت هر کدام از کمیته‏ها و صدور حکم آنها.

ماده ۱۵ :  مصوب نمودن نهایی تمامی طرح‏ها و پروژه‏های کاری پیشنهاد شده توسط کمیته‏ها.

ماده ۱۶ :  انتخاب سخنگوی انجمن از میان خود یا از دیگر اعضای انجمن.

ماده ۱۷ :  مدیریت بحران و دیگر تصمیمات کلان انجمن.

 

فصل سوم:                        کمیته‏ ها

 

ماده ۱۸ : وظایف کمیته‏ ها:

یک نفر از اعضای کمیته مسئولیت کل کمیته و همزمان مسئولیت یکی از واحدهای آن کمیته را نیز برعهده خواهد داشت.

۱- برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار در زمینه فعالیت کمیته خود. ۲- برپایی نمایشگاه ۳- تحقیق و مطالعه ۴- تهیه گزارش هفتگی و ماهانه. ۵– فعالیت‏های اجرایی مربوط به کمیته خود.

ماده ۱۹ :  تشکیل جلسات و ارائه گزارشات ماهیانه برای هر کمیته و مستند سازی،  الزامی است.

ماده ۲۰ : جلسات و تصمیمات کمیته‏ها با حضور مسئول کمیته رسمیت می‏یابد.

ماده ۲۱ :  تدوین پیشنویس دستورالعمل‏های پروژه‏های اجرایی.

ماده ۲۲ :  اسامی کمیته ها و شرح مسئولیت آنها:

 1. کمیته زباله و پاکسازی

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد پاکسازی ۲- واحد نخاله‏های ساختمانی ۳- واحد زباله‏های بیمارستانی و صنعتی  ۴- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته جنگلها و مراتع و گیاهان

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد حفاظت و توسعه جنگل، بوته‏زارها و گیاهان  ۲- واحد جلوگیری از نابودی مراتع در پدیده زمین خواری  ۳- واحد تاسیس و نگهداری نهالستان  ۴- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته حمایت از جانوران

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد تاسیس درمانگاه و نگهداری حیوانات زخمی و بیمار ۲-پیگیری اجرای طرح شکار ممنوع و ایجاد منطقه حفاظت شده. ۳-  ترویج فرهنگ حیوان دوستی و آزادسازی جانوران و جلوگیری از شکار حیوانات ۴- نظارت بر باغ وحش‏ها و جلوگیری از  فعالیت سیرکها. ۵- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. انرژی و تکنولوژی پاک

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- معرفی و ترویج انرژیها و تکنولوژی‏های پاک ۲- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته حقوقی

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد مناقصات : واحد مناقصات موظف است تمام مناقصات احتمالی را که در ادارت و روزنامه‏ها در بانه برگزار می‏شود را کنترل نماید و به اطلاع انجمن برساند.

۲- واحد تعقیب جریانات قضایی و ثبتی : بهتر است که مسئول واحد قضایی بر عهده فارغ‏التحصیل رشته حقوق باشد. وظیفه این واحد پیگیری مسائل حقوقی همانند شکایات و گزارشات و همچنین برطرف نمودن مشکلات مسایل ثبتی انجمن می‏باشد.

۳- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته خاک، هوا کشاورزی

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد هوا ۲- واحد کشاورزی و حفظ خاک. ۳- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته آبهای سطحی و زیرزمینی، رودخانه‏ها، چشمه‏ها، سدها

وظایف کمیته :

۱- تهیه آمار و اطلاعات در زمینه های سدسازیها و چاههای عمیق در منطقه ۲- احیا چشمه ها ۳- حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها ۴- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته اطفا حریق

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد هماهنگی و اطلاع رسانی میان اعضا اطفا حریق ۲- واحد نگهداری تجهیزات اطفاء حریق۳- واحد نقلیه و آبرسانی تیم اطفا حریق ۴- واحد تهیه آمار و تعیین مساحت آتشسوزی و مستندسازی. ۵- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته کتابخانه

وظایف کمیته :

۱- ایجاد کتابخانه‏ای از کتاب، فیلم، کلیپ‏های آموزشی و شماره بندی صحیح و تهیه دفاتر امانات کتاب و سرپرستی آن. ۲- تهیه برنامه مدون برای مطالعه اجباری کتاب برای اعضای انجمن و اجرای آن ۳- تهیه برنامه برای ترغیب مردم برای خواندن کتابهای زیست محیطی ۴- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته مجله

تهیه و  چاپ مجله ژینگه با مدیریت مدیر مسئول و هیات تحریریه

 1. کمیته ورزش

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد کوهنوردی ۲- واحد دوچرخه سواری ۳- واحد فوتسال ۴- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته آموزش کودکان و دانش آموزان و مدارس

وظایف کمیته :

مراجعه به مدارس و ترویج اهداف پاژین.

کمیته اداری

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱-  واحد دبیرخانه و ارتباطات  ۲- واحد تهیه و صدور کارت و تشکیل پرونده اعضا  ۳- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

وظایف واحد دبیرخانه و ارتباطات:

 • تایپ نامه‏های مصوب هیات مدیره ۲- ثبت تمام نامه‏های دریافتی و ارسالی. ۳- ثبت و نگهداری تمام صورت‏جلسات انجمن.   ۴- رساندن نامه‏های انجمن به ادارت و برداشت شماره ثبت نامه‏ها در اداره مربوطه  ۵- کنترل صندوق پستی انجمن.

 

 1. کمیته مالی

این کمیته واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد حسابداری   ۲-  واحد جمع‏آوری حق عضویت ۳- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

شرح وظایف کمیته مالی:

۱- جمع‏آوری حق عضویت اعضا و ثبت آن و بایگانی فیش بانکی آنها ۲- دریافت حق عضویت باید از طریق بانک صورت پذیرد و دریافت پول نقد از اعضا ممنوع است. ۳- برچسب گذاری به کلیه اموال انجمن و تهیه لیست از آنها بر عهده واحد انبار، اموال و نگهداری می‏باشد. تحویل وسایل به واحدهای دیگر برابر امضاء خواهد بود.  ۴- هر فاکتور خرید باید به تایید خزانه‏دار و دو نفر از اعضای هیات مدیره برسد. ۵- ثبت کلیه درآمدها و هزینه‏ها در دفاتر قانونی و ترازنامه و شرح بیلان و ارائه سالیانه به دارایی.

 

 1. کمیته کلیددار، انبار، نقلیه و تعمیرات

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد پذیرش و اطلاعات ۲- واحد خدمات و نقلیه ۳- واحد انبار و اموال ۴- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

شرح وظایف واحد پذیرش و اطلاعات:

باز بودن دفتر انجمن جهت ارتباط با مردم و ادارات الزامی است. بنابراین برنامه‏ریزی برای حضور افرادی از انجمن در ساعاتی از روز بر عهده واحد پذیرش و اطلاعات می‏باشد.

شرح وظایف واحد خدمات و نقلیه:

تهیه سالن اجتماعات، خرید و مواد پذیرایی فقط در مراسمات داخلی انجمن و همچنین مسئولیت رانندگی، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه انجمن را بر عهده دارد.

 1. کمیته سایت، اطلاع رسانی، و گروههای مجازی و sms

شرح وظایف:

مدیریت  ۱- سایت انجمن ۲- گروه ها و کانالهای تلگرامی ۳- واحد تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 1. کمیته آرشیو طبقه بندی شده کلیه فعالیتها

وظیفه جمع آوری گزارشات و عکسهای همه فعالیت‏های انجمن  و دسته بندی و بایگانی به صورت طبقه بندی شده ( همراه با عکس و فیلم پیوست) .

 

فصل چهارم:             قراردادها و مناقصات

ماده ۲۳ :   هیات مدیره یک نفر یا گروهی را برای سرپرستی و اجرای طرح یا مناقصه برنده شده از میان اعضای انجمن بدون دستمزد یا خارج از آن با پرداخت دستمزد تعیین می‏نماید. کلیه درآمدهای احتمالی حاصله به خزانه انجمن واریز خواهد شد.

این نظام‏نامه در چهار فصل و مجموعاً ۲۳ ماده توسط هیأت مدیره در تاریخ ………….. تصویب رسید.

 

 دانلود نظامنامه پاژین با فرمت   Nezamname   : pdf

 

چارت جدید پاژین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *